10 September 2015

SLOW WEST

Vestern, ali hipsterski


Pretpostavljam da bi se poslednjih decenija mnogi vesterni mogli okarakterisati kao "hipster vesterni" ili kao njegove preteče. Jarmuschov Dead Man i onaj sa Brad Pittom što ima kilometarski naslov prvi su koji mi padaju na pamet.

Šta bi se moglo nazvati "hipster vesternom"? Odgovor na ovo pitanje nije lak, pre svega jer mi se čini da su dva pojma u skoro totalnoj opoziciji jedan sa drugim. Vestern je muški, prljav, srčan, pre nego intelektualan, konzervativan, nasilan, nepozerski (barem ne na način koji bi hipsteraj prihvatio kao kul). Hipsteri su mahom gender-free, pod-konac-zapušteni, intelektualni pre nego srčani, liberalni, nenasilni, pozerski (barem ne na način na koji bi ti vestern prihvatio kao kul). Namerno ili nenamerno debitant John Maclean hrabro i pametno prihvatio se pokušaja da pomiri ova dva sveta.
Sa pozamašnim uspehom, ako mene pitate.

Prvo, kastovao je Michaela Fassbendera (a deluje da je projekat on i inicirio), prvog glumca koga bih naveo kao primer podjednakog reprezenta ova dva "sveta". Drugo, za svog glavnog junaka, šesnaestogodišnjeg momčića Jay-u uzeo je hipster zvezdu Kodi Smit-McPhee i treće, i možda najvažnije, pozabavio se većinom gore definišućih elemenata na način koji u suštini "ostaje veran originalu", ali u isto vreme donosi vrlo smelu i radikalnu interpretaciju istih.

Jay stiže na Divlji zapad iz predaleke Škotske u želji da locira svoju (nešto stariju?) devojku Rose koja je sa ocem emigrirala u Ameriku nakon što su u domovini navodno počinili zločin zbog kojih je za njima raspisana poternica. Jay nije svestan te poternice i prihvata pomoć "odmetnika" Silasa (Fassbender) da ih pronađe, ne znajući da je ovaj lovac na begunce od pravde, kome je Jay potreban da bi ga doveo do devojke i oca, tj nagrade.  Slow West je priča o njihovom putovanju do Rose.

Macleanov Divlji zapad ima sve što i Zapadi pre njega- indijance, odmetnike, prostitutke, nitkove, ražalovane vojnike... Međutim, svi oni, kao i situacije koje nastaju kada se naši junaci sretnu sa nekima od njih nose dozu apsurdne komičnosti koja izgleda kao da je Samule Beckett odlučio da se pozabavi delom Karla Maya. Slow West je pun nasilja, ali dok se ono dešava na ekranu to će pre biti povod za naš smeh. Samo na kraju, Maclean će sumirajući sve pobijene žrtve kroz montažnu sekvencu zapravo da se osvrne na to da je svaki vestern mini-krvoproliće koga nismo svesni. I među glavnim junacima odnosi su definisani opet kroz skoro apsurdan emocionalni minimalizam.

Ali, u srcu ovog vesterna, kao u srcu svakog pravog hipstera, leži romantična priča o ljubavi čiju veličinu definiše njena tragičnost. I Maclean će sve do kraja filma skrivati svoje razoružavajuće oružje (pun intended). Kada Jay konačno stigne do Rose stvari će se odvijati toliko brzo i toliko apsurdno, kao u pomahnitaloj melodrami, da bi se na podjednako bizaran način stvorila prilika da Jay na pravi vesternovski način napravi ultimativnu žrtvu za svoju draganu. Sumnjam da će iko biti spreman za ovo rešetanje, za Macleanov pomenuti osvrt na vestern kao "bogom danu priliku za puškaranjem" i konačno za kraj koji nas ostavlja u istoj onoj "spontanoj idili" u kojoj su nas ostavljali najbolji predstavnici žanra.

Sumnjam da će hipsteri imati nešto protiv. Ovaj film dešavanja drži na dovoljnoj intelektualnoj distanci sa obiljem humora, da bi na kraju uspeo da se iz takve klime uzvere do neuvredljive romantičarske klanice. Možda bi primedbe da je nešto od tih emocija moglo i ranije da se plasira, jer je prilika bilo, ali moram da priznam da je meni i ovako sve leglo.

SELEKTAH: 8plus/ 10

1 comment: