10 December 2016

10 ploča koje prvo treba da nabaviš kad kupiš gramofon


Sunday read na Before/After samo za vaša nežna digitalna srca. Ko zna šta nedostaje i ponudi valjan rešonel neka dopiše. Rad sam da uzmem u obzir.

No comments:

Post a Comment