20 November 2009

MMG na B92

Renesansan kakvim me majka rodila posle filmske esejistike i pop teoretisanja, vraćam se bejzik kritičarenju sa običnom muzičkom recenzijom. Ovde.A ko će?...

No comments:

Post a Comment