10 March 2016

NOVE SERIJE

Jer stare više nisu za gledanje


Gledali ste Freaks and Geaks (nema znaka pitanja). Gledali ste Undeclared (nema znaka pitanja). Gledaćete Love (nema znaka pitanja- forfuckssake, pogledajte samo šta ona ima na nogama!!!).
Dok ne počnete sa gledanjem pročitajte na Before/After sve što ne treba.

No comments:

Post a Comment