19 May 2009

GNAW (2009)

Verovatno je i vas privukao naslov koji zvuči kako bi ga samo death-metal bend mogao poželeti...Iako bi nekima moglo izgledati da je britanski horor živnuo sa prošlogodišnjim Eden Lake (koji je esenšali samo Clockwork Orange u šumi) Ostrvo i dalje ne uspeva da se kvalifikuje ni u jednu od „scary“ disciplina u kojima učestvuju njihovi ljuti rivali Francuzi ili nešto posrnuli Azijati.

Gnaw je, iako horor B produkcije, surov primer toga koliko su Englezi kada su scenaristička kreativnost i režijska mašta u pitanju i dalje na niskom nivou. A ovaj film je pao baaaš nisko.

Priča o kanibalskoj porodici koja na nekoj staroengleskoj farmi gostima služi goste od prethodne večeri štiklirala je sve klišee slešer ekplotejšna uključujući i auto koji u ključnom trenutku neće da upali (i to dva auta!).

Intrigantan početak sa poražavajućom statistikom o preko 200.000 lica koja godišnje bivaju prijavljena kao „nestala“ u Britaniji, preko ne toliko bednog Martyrs početka sa devojčicom u gaćicama koja pokušava da pobegne od čike, već posle 10 minuta postaje napor čak i za vegetativni sistem.

Jedina kontroverzna stvar ostaje to što glavni koljač fizonomijom (evo malo rejšal profajlinga) podseća na muslimana. Iako mu je mama autentična engleska gadura.

selektah: FOOK OFF!/10No comments:

Post a Comment